Družina Probst 1861 - 1946

Prvi zapis posestva je v zemljiški knjigi datiran z datumom 1861 na ime Theresia Probst. Leta 1893 preide posestvo v lastništvo gospe Josefine Probst. Iz knjige Vom leben an der Grenze(*) avtorja Franza Josefa Schober-ja je razvidno, da sta z vinogradniškim posestvom na Sp.Hlapju kasneje upravljala Dipl.Ing.Franz Probst (1864-1915) in njegova žena Carmela (1865-1915). Imela sta štiri otroke: Franz Mani (1893-1914), Viktorija (1894-1951), Hans Tito (1897-1934) in Friedrich(1900-1966).Družina je menjaje živela v Gradcu in na Sp.Hlapju.

Kataster:

 • 1861 - Theresia Probst

 • 1893 - Josefine Probst

 • do 1915 - Dipl.Ing.Franz Probst in Carmela

 • 1930 - Friedrich Probst

 
 
 
 

Leta 1915 sta umrla starša Carmela, stara 50 let in Franz, star 51 let. Po njuni smrti so postali lastniki posestva njuni otroci. Od leta 1930 je na njem živel in gospodaril Friedrich Probst.
(* Knjiga je izšla leta 2009 v Znanstveni zbirki Pavlove hiše) 

 
Pogled proti zidanici
 

Družina Zupanič 1990 - 2015

Ivica in Ivan Zupanič kupita posestvo dne 21.12.1990 od gospe Marije Potočnik.
Takoj pričneta z obnovo, najprej hiše in potem v naslednjih letih nadaljujeta s popolno prenovo vinogradov. Obnova posestva je zaključena leta 1996, ko pričneta s prodajo vina pod blagovno znamko Hlapec. V nadaljevanju veliko investirata v posodobitev kletarske opreme in strojev za obdelavo vinogradov. 

 • 1990 - nakup posestva

 • 1991 - prenova hiše

 • 1992 -1996 - prenova vinogradov

 
 
 
 

Blagovna znamka Hlapec se hitro uveljavi na trgu z nekaj odmevnimi nagradami iz lokalnih in širših ocenjevanj. Pri doseganju najvišjih ocen za normalne trgatve sta predvsem izstopali sorti Sauvignon in Sivi Pinot. Laški rizling pa je bil garancija za odlične predikate.

 
 
 

Zgodovina Jakobskega Dola

Cerkev sv. Jakoba, ki je leta 1785 postala župna, je bila kot kapela zgrajena že ob koncu 14. stoletja. Leta 1532 je bila opustošena in leta 1535 na novo zgrajena. Najstarejši del sedanje cerkve je ladja z oporniki. Zvonik, ki so ga povišali leta 1850, in prezbiterij sta mlajša. Kapeli sta iz leta 1686. V zunanjščino je vzidan rimski epitaf. Matrike segajo do leta 1740. Na Ritižah je stal v 13. stoletju grad šentpavelskih vazalov Ritišev, o katerem pa že dolgo ni več sledov. Včasih je bil v kraju tudi razpadajoči gradič Sp. Jakobski Dol, ki ga je okoli leta 1690 zgradil Gotffried Beck - Wildmanstetter. Redna šola se je v kraju začela leta 1783.

 • 13.st Grad Ritišev

 • 14.st zgrajena kapela

 • 1532 upostošenje cerkve

 • 1785 Cerkev postane župna

 • 1690 Grad Wildmanstetter

 • 1783 Redna šola

 
 

( Georg Matthäus Vischer, Topographia Ducatus Stiriae, Gradec 1681 )

 
 

Grad oz. dvorec Jakobski dol je leta 1678 dala zgraditi žena graškega odvetnika in deželnega tajnika in uradnika dr. Gottfrieda von Beckh-Widmannstetterja. Od nekdanje kompozicije gradu je ostal le njegov enonadstropni, jugozahodni trakt. Nekdaj vzorno arkadirane stene dvoriščne fasade gradu so sedaj zazidane v celoti. Pravtako ni več sledu o stolpih, ki so krasili pročelje danes zapuščene stavbe. Grad je v celoti podkleten. V kletnih prostorih so bile grajske ječe in podzemni hodniki do bližnjega kamnoloma.