OPIS POSESTVA

Posestvo leži v osrčju Štajerskega vinorodnega okoliša (Slovenske gorice) na nadmorski višini 380 m. Na najvišji točki stoji objekt z bivalnimi prostori, kletjo in prizidkom, proti jugu so vinogradniške lege, na severu pa gozd in majhen sadovnjak. Celotna površina posestva je cca 2,5 ha (25.201m2). Od tega je cca 8.200m2 aktivnega vinograda in površina 7.167 m2 s pridobljenimi sadilnimi pravicami (odločba št.330-652/2015(402) UE Pesnica). Zaradi sončne lege (smer jug in jugozahod) ter ugodne sestave tal (lapor in peščenjak) se uvršča v kategorijo najboljših vinogradniških leg. Posestvo obkrožajo znana vinogradništva: Mulec, Fabijan, Bračko, Kraner-Plateis, Šumenjak, Matečko, Harc,...

Posestvo upravno spada v občino Pesnica in KS Jakobski Dol. 

Površine:

  • skupaj 2,5 ha

  • aktiven vinograd 0,8 ha

  • sadilne pravice za 0,7 ha

  • objekt 300 m2

 
vinograd - vrsta
 

OPIS KMETIJSKIH PARCEL

Vse parcele se nahajajo v eni zaokroženi enoti, ki jo na grebenu deli vaška asfaltna cesta. Preko ceste so tri parcele: 221, 225/1 in 226/2. Ta zemljišča ležijo v severni legi z nagibom do 35%.  Del parcel je zaraščeno z drevjem (jablane, orehi in gozdna drevesa). Tla so težja rjava ilovica.
Ostale parcele se nahajajo na južni legi in se od stanovanjske hiše, ki je na grebenu, spuščajo v dolino z nagibom od 15 do 25%. Zemljišče je zračno z zelo ugodno ekpozicijo za vinograd. Tla so rahlo peščena, lapornata in srednje težka ilovica. V zgornjem delu je vinograd, v spodnjem pa travnik in ribnik.

Parcele:

  • 307/2-hiša in dvorišče=1.068 m2

  • 307/9-vinograd/travnik=13.354 m2

  • 331/1-travnik/ribnik=3.010 m2

  • 225/1-gozd/sadovnjak=4.769 m2

  • 224-gozd=2.719 m2

  • 226/2-parkirišče=281 m2

 
 
 
 

Vinogradi so sajeni po vertikali s srednje visoko vzgojo na žični opori. Sorte so Sauvignon, Sivi Pinot, Laški Rizling, Beli Pinot in Kerner. Skupno je vinograda cca 0,8 ha, ostalo so obdelovalne poti. Vinograd je bil obnovljen v letih od 1991 do 1995 in je v povprečju star 23 let.

 
 

VIZUALIZACIJA POSESTVA