Idejni projekt

 

Pri idejnem projektu smo poskušali najti ravnotežje med gospodarnostjo, sodobnimi standardi bivanja in kar je najpomembneje, vrniti hiši prvotni izgled, ki ga je žal izgubila skozi takšne ali drugačne prenove. Sledili smo trem pomembnim vidikom. Prvič, stare stavbe so naša kulturna dediščina, vanje je vgrajeno staro mojstrsko znanje. V tej dediščini so pustili svoje sledi mojstri tesarji, zidarji, stavbarji. Drugi vidik je trajnostni. Material, iz katere je stavba postavljena, smo nekoč iztrgali iz narave, zato je zelo smiselno, da ga ohranimo, še posebno če je stavba kakovostno zgrajena in zdrava. In še tretji vidik, stari mojstri so pri gradnji uporabljali naravne materiale, ki zdravju ne škodujejo in tako ustvarjajo zdravo prostorsko klimo.

Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor , 14.6.1990:

Zidana, pritlična podkletena stavba - zidanica, krita s strmo opečno streho stoji v naselju vzdolž ceste. Stavba služi gospodarskemu in bivalnemu namenu in izvira iz 19.st. V notranjščini stavbe je v delu z odprtim ostrešjem ohranjena klasična lesena preša. Klet pod celotnim objektom je obokana. Objekt je izjemna kulturna dediščina etnološkega in arhitekturnega značaja.

Po zagotovilih gradbene stroke (arhitekt Peter Požauko) ima bivalni del objekta velik potencial za obnovo oziroma prenovo, pomožni del stavbe pa je žal tako dotrajan in arhitekturno popačen, da se ga v obeh idejnih variantah odstrani in nadomesti z novim objektom.
Na osnovi tega strokovnega mnenja je arhitektka Andreja Molinari Fekonja pripravili idejni projekt z dvema variantama: A in C

 
 

Varianta C

Obstoječi objekt se preuredi v stanovanjsko stavbo namenjeno za bivanje ali oddajanje turistom.

 

Fasade - varianta C

 

Stari del objekta

Ta del stavbe se rekonstruira. V pritličju se prostor, kjer je bila stiskalnica za grozdje, preuredi v dnevno sobo, sanitarije in v spalnico s kopalnico. Obstoječa jedilnica in kuhinja se ohranita, shramba pa se preuredi v prostor za tehniko. Ohrani se vhod z dvorišča in pozicija stopnišča, le da se stopnišče preuredi tako, da upošteva sedanje predpise in standarde. Uporabna površina pritličja znaša 92,35m2.

 

Tloris pritličja

 

Iz dnevnega prostora vodi stopnišče v mansardo, kjer se uredita dve ločeni spalnici in še ena kopalnica. Za ureditev mansarde se mora v območju nekdanje stiskalnice obstoječi strop znižati, da se v mansardi pridobi dovolj višine za ureditev sob. Uporabna površina mansarde znaša 55,20m2.

 

Tloris mansarde

 

Obnovi ali zamenja se vso stavbno pohištvo, vsi tlaki ni vse inštalacije. Mansarda se toplotno izolira.

 

Novejši del objekta - prizidek

Obstoječi prizidek se rekonstruira in delno odstrani. Ohrani se osnovna streha, podaljšek strehe pa se odstrani. Odstranijo se tudi notranji zidovi in večina zunanjih zidov, da se pridobi velik nadkrit prostor kamor se prestavi stara lesena stiskalnica za grozdje. Velikost prostora za stiskalnico je 60,00m2

 

Načrt fasade - varianta C

 

Zunanja ureditev

Obnovi se fasada in pločnik. Klet se ne spreminja.
Dvorišče je tik nad vinogradom, zato se tam uredi prostor za posedanje in uživanje lepega razgleda na okoliške griče. Na SV strani objekta ob občinski cesti se uredi 6 parkirišč za goste. Servisna pot vodi na vrh griča do vinograda. Na JZ strani objekta se med stavbo in vinogradi uredi prostor za posedanje.

 
 
 

Varianta A

 

Obstoječ objekt se preuredi v PET apartmajev za oddajanje turistom.

 
 

Fasade

 
 

Stari del objekta

Ta del stavbe se rekonstruira. V pritličju se preuredi v skupne prostore velikosti 91,20m2, ki jih lahko uporabljajo vsi najemniki apartmajev. Sestavljajo jih jedilnica, ki je povezana s kuhinjo, enako kot je bilo to urejeno do sedaj in dnevni prostor, ki se uredi v nekdanjem prostoru stiskalnice (stara stiskalnica se odstrani) ter sanitarije. Ta del stavbe ima dva vhoda, oba preko dnevnega prostora, eden s povezovalnega zunanjega hodnika ostalih štirih apartmajev (SZ), drugi pa z dvorišča (JZ.) Dvorišče je tik nad vinogradom, zato se tam uredi prostor za posedanje  in uživanje lepega razgleda na okoliške griče.

 
 
 

Tloris pritličja

 
 

Iz dnevnega prostora vodi stopnišče v mansardo, kjer se uredi en apartma za 2-4 osebe velikosti 55,20m2 z ločeno spalnico in dnevnim prostorom. Za ureditev tega apartmaja se mora v območju nekdanje stiskalnice urediti nov strop, ki zniža strop dnevnemu prostoru in omogoča v mansard dovolj višine za ureditev sob.

 
 
 

Tloris mansarde

 
 

Obnovi ali zamenja se vso stavbno pohištvo, vsi tlaki ii vse inštalacije. Obnovi se fasada in pločnik. Klet se ne spreminja.

 

Novejši del objekta - prizidek

Obstoječi prizidek se v celoti odstrani. Na njegovem mestu se zgradi nov prizidek etažnosti K+P+M v katerem se uredijo štirje dvoetažni apartmaji. Vsak apartma bo imel uporabno tlorisno površino 54,75m2. Apartmaji imajo v pritličju kuhinjo in dnevno sobo s teraso proti vinogradom (JZ), v mansardi pa bo spalnica s kopalnico. Vsak apartma bo namenjen 2-5 gostom. Vhodi v apartmaje bodo s povezovalnega hodnika na SZ delu stavbe. Novi prizidek bo v kleti imel garažo in servisne prostore. Morfološko bo nov prizidek podoben staremu delu objekta. Skladala se bosta po etažnosti, višini, volumnu in orientaciji slemena. Uporabili se bodo enaki materiali, kot so uporabljeni na starem  delu obstoječega objekta.

 
 
 

Prerez

 
 

Zunanja ureditev

Na SV strani objekta ob občinski cesti se uredi 6 parkirišč za goste. Parkirišča so v bližini vhodov v apartmaje. Preko parkirišča poteka tudi dovoz v novo klet kjer se uredi še eno garažno mesto. Servisna pot pa vodi na vrh griča do vinograda. Na JZ strani objekta se med stavbo in vinogradi uredi prostor za posedanje.

 
 

Situacija